Kennisbank

Kennisbank

klein en zeker niet compleet
maar wat er staat is up-to-date

SSL

SSL-certificaten zijn de norm voor het veilig versturen van transacties en gevoelige gegevens. Een SSL-certificaat is een encryptie tussen browser en server. Het zorgt ervoor dat gegevens versleuteld zijn, waardoor het verkeer niet ontcijferd kan worden door kwaadwillenden. Daarbij word je door Google beloond met een hogere klassificering. Draait jouw site al op SSL?

AVG: VERVANGING VAN DE WBP

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervalt daarmee. Uiteraard zullen we, samen met jou, ervoor zorgen dat je tijdig voldoet aan deze verordening.